Index

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y
?
Adela*
Anders*
Anna*
Annicka*
Ansegisel*
Arnulf*
Balduin (IV)
Begga*
Berta*
Christen*
Desiderata*
Elisabet*
Elisabet* (Ellisiv)
Estrid*
Ethelbald*
Fastrada*
Gunhild*
Gunhild*
Håkan*
Håkan*
Hemming*
Hildegard*
Jon av Tjörn
Jöns*
Jöns*
Judith*
Karen*
Karin*
Karin*
Karl (II) den skallige
Karl* (I) den store
Karl* Martell
Kierstin*
Kirstin*
Liutgard*
Ludvig (I) den fromme
Marcus*
Mårten*
NN1
Per*
Pippin* (III) den lille
Robert (I) Frisern
Snefrid*
Stenkil*
Tore*
Tore*
Torkel*
Tove*


Abrahamsdotter
Anna*
Agmundsson-Bolt
Haakon*
Alfsdotter
Anna*
Alfsson
Christoffer*
Algautsdotter
Gauthild*
Amundsdotter
Anna*
Britta*
NN
Amundsson
Hans*
Torbjörn*
Andersdoter
Inger*
Andersdotter
Agnes*
Anna*
Anna*
Anna*
Anna*
Anna*
Anna*
Anna*
Anna*
Annika*
Åsa*
Bolla*
Börta*
Börta*
Börtha*
Brita*
Catharina*
Dordi*
Gertrud*
Ingeborg*
Ingeborg*
Ingeborg*
Ingeborg*
Ingegerd*
Inger*
Karin*
Karin*
Karin*
Kerstin*
Kirstin*
Liva*
Maret*
Margaretha*
Margaretha*
Marta*
Martha*
Sesilia*
Andersson
Anders*
Anders*
Anders*
Anders*
Andreas*
Axel* Anders
Bengt*
Bengt*
Börje*
Börje*
Carl*
Engebret*
Engelbrecht*
Eric*
Erik*
Gunnar*
Hans*
Helge*
Hendrich*
Jacob*
Jon*
Jon*
Jon*
Jöns*
Lars*
Lars*
Malte*
Måns*
Matthis*
Nils*
Olof*
Olof*
Olof*
Olof*
Olof*
Olof*
Olof*
Per*
Rasmus*
Simon*
Simon*
Stenar*
Stenar*
Sven*
Sven*
Tore*
Andersson-Hellsten
Torsten*
Andersson-Ödberg
Arne*
Andreasdotter
Augusta* Josefina
Maria*
Anundsdotter
Jutta* (Gyda)
Anundsdotter Vingad lilja
Helga*
Anundsson Ving-ätten
Tune
Arfvesson
Hans*
Arfwidsdotter
Stina*
Arfwidsson
Olof*
Arnesdotter
Anna*
Regina*
Arnesson
Jöns*
Arnesson till Giske
Torberg*
Arnmodsson
Arne*
Arvidsdotter
Anna*
Asbiörnsdotter
Ragnill
Asbjörnsson-Drotning
Gunbjörn*
Assmundsdotter
Ingeborg*
Axberg
Andreas*
Anna-Maja*
Hans*
Axelsdotter
Johanna*


Baardsson
Bergsvein*
Barfot
Magnus*
Bartelsdotter
Anna*
Bengtsdotter
Britta*
Fredrika*
Gertrud*
Gunnur*
Ingiäll*
Karin*
Rangela*
Bengtsdotter Folkunga-ätten
Katarina*
Bengtsdotter Folkungaätten
Ingeborg*
Bengtsson
Anders*
Anders*
Jacob*
Magnus*
Olof*
Per*
Simon*
Bengtsson Bielke
Kettil*
Sten*
Bengtsson Boberg
Sigtrygg
Bengtsson Brosa
Birger*
Bengtsson-Minnisköld
Magnus*
Berdorsson-Bolt
Agmund*
Bergsveinsdatter
Gunhild*
Birgersdotter
NN
Birgersdotter Finsta-ätten
Katarina
Birgersson
Filip*
Rörik*
Björnsdotter
Kerstin*
Björnsson
Jon*
Olof*
Blåtand
Harald*
Börgesdotter
Åhsa*
NN
Börgesson
Anders*
Börjesdotter
Elin*
Maret*
Börjesson
Anders*
Jacob*
Olof*
Bosson
Bengt
Bryngelsson
Engebert*
Jon*


Carlsdotter
Annika*
Ingeborg*
Carlsson
Anders*
Olof*
Chrisophersdotter
Elsa*
Christensdotter
Kierstin*
Christensson
Anders*
Harald*
Christophersson
Engebret*
Clemetsson
Björn*
Jon*


Danebod
Tyra*
Danmark
Ingerd* (av)
Davidsson
Hans*
Digre
Folke* (Den)
Döve
Carl* (Den)
Drotning d y
Jon*
Dyresson
Simon*


Ekeroth
Johan*
Eliasson
Johannes*
Emundsdotter
NN
Engebertsson
Halfwår*
Engebretsson
Anders*
Anders*
Christopher*
Engebret*
Hindrich*
Sven*
Engelbrechtsdotter
Elin*
Engelbrektsdotter
Börta*
Sara*
Engelbrektsson
Bryngel*
Jon*
Olof*
England
NN* (av)
Erichsson
Olof*
Ericsdoter
Johanna*
Ericsdotter
Anna*
Anna*
Barbro*
Börta*
Charlotta*
Ingrid*
Ericsson
Eric*
Hans*
Johan*
Olof*
Eriksdotter
Anna*
Elemina* Maria
Gertrud*
Eriksson
Anders*
Guttorm*
Olof*
Sven*
Sven*
Tord*
Truls*
Eriksson till Tronstad
Olav*
Eriksson-Hök
Jon*
Erlingsdotter
NN*
Esbiörnsdotter
Carin*
Esbiörnsson
Knut*
Eskilsdotter
Marta*
Eskilsson
Olof*
Olof*
Estridsson
Sven*
Eyvindsdotter
NN*


fagra NN
Sigrid* (Den)
Filipsson
Johan*
Filipsson Ulv
Karl*
Flandern
Adéle (av)
Arnulf* (I) (av)
Balduin (I) den järnhårde (av)
Balduin (II) den skallige (av)
Folkesson Snivels
Bengt*
Fredkulla
Margareta*


Gabrielsdotter
Sara*
Gabrielsson
Magnus*
Gabrielsson-Wahlberg
Pär*
Gamle
Gorm* (den)
Germundsdotter
Christensa*
Germundsson
Engelbrekt*
Ulf*
Gille
Harald*
Gregersdotter
NN*
Gregersdotter-Kall
Märta*
Grenske
Harald*
Gudbrandsdotter
Asta*
Gudmarsson Ulvåsa-ätten
Magnus
Gulbrandsson
Pehr*
Guldtand
Halfdan*
Gunnesdotter
Margareta*
Gunnesson
Bengt*
Gustafsdotter
Maret*
Stina*
Gustafsson
Magnus*
Guttormsdatter
N


Haakonsdatter
Gudrun*
Håkansdotter
Asa*
Börta*
Håkansson
Anders*
Anders*
Anna-Stina*
Gabriel*
Halvard*
Nils*
Olof*
Halfdansdotter
Solveig*
Halfdansson
Östen*
Halfvordsson
Håkan*
Halfwårdsdotter
Gunilla*
Halfwårdsson
Mårten*
Halfwårsdotter
Dordi*
Halfwårsson
Olof*
Halvårdsdotter
Anna*
Halvardsson
Tolle*
Hansdoter
Anna* Catharina
Hansdotter
Anna Maria
Anna*
Barbro*
Börta*
Britta*
Karin*
Kierstin*
Hansson
Anders*
Eric*
Erik*
Jöns*
Lars*
Olle*
Olof*
Rasmus*
Haraldsdatter
Brigida*
Haraldsøn-Kyrre
Olav* (III)
Haraldsson
Olof*
Haraldsson-Rise
Sigurd*
Hårdråde
Harald* (III)
Hårfager
Harald*
Hedén
Elin* Johanna Maria
Hjalmar*
Helgesdotter
Gro*
Johanna*
Helgesson
Herman*
Helige
Knut* (den)
Hellsten
Brita* Margareta
Petter Hector Valdemar*
Torsten* Valdemar Johannes
Hemmingsdotter
Karin*
Hemmingsson
Olof*
Hendrichson
Anders*
Hendricsson
Anders*
Henriksson
Magnus*
Hermansdotter
Mali*
Herr Erik
NAMNLÖS
Herstal
Pippin (II) (av)
Hindrichsdotter
Anna*
Siri*
Holmgersdotter Ulf
Katarina*
Hougesdotter
Marta*
Hvitben
Halfdan*


Illråde
Ingjald*
Ingeborgsson Lejonbalk
Karl
Ingesson Knaphövde
Ragnvald*
Israelsson
Peter*
Ivarsdotter
Carin*


Jacobsdotter
Anna*
Bengta*
Maria*
Jacobsson
Börje*
Nils*
Olof*
Jarl
Arnmod*
Knut*
Ulf*
Jeansdotter
Ingeborg*
Jeansson
Gustav*
Jermundsdotter
Maret*
Johansdotter
Anna Br
Elemina*
Ingeborg*
Maria*
Johansdotter Bülow
Ida*
Johansdotter-Ekeroth
Christina*
Johansdotter-Krantz
Cajsa*
Johansson
Elias*
John* Albert
Nils*
Olof Axel*
Johansson-Weise
Andreas*
Jonsdotter
Amborg*
Anna*
Anna*
Åsa*
Börta*
Börta*
Börta*
Christina*
Coecilia*
Elin*
Elsa*
Kari*
Kerstin*
Kierstin*
Maret*
Marit*
Marit*
NN*
Sara*
Jonsson
Anders*
Anders*
Anders*
Anders*
Asbjörn*
Erik
Erik*
Järmund*
Jermund*
Jon*
Kättil*
Näre*
Nils*
Olof*
Olof*
Olof*
Olof*
Olof*
Oluf*
Saules*
Sven*
Torkel*
Troon*
Jonsson Aspenäs-ätten
Knut*
Jonsson Aspenäsätten
Ulf*
Jönsson Bielke
Bengt*
Jonsson-Drotning
Torer*
Jörgensdotter
Inger*
Jörgensson
David*


Kall
Didrik*
Greger*
Karlsdotter Lejonbalk
NN
Karlsson
Nils*
Karlsson Lejon
Ulv
Karlsson Ulv
Holmger*
Karl
Ulv
Kättilsson
Pehr*
Kettilsson Bielke
Ture*
Kjettilsson
Pehr*
Knutsdotter
Cecilia*
Johanna*
Sigrid*
Knutsdotter Lejonbjälke
Birgitta*
Knutsson
Esbiörn*
Olof*
Svantepolk
Knutsson Aspenäsätten
Jon*
Kolbeinsson
Berdor*
Krantz
Johannes*
Krogsdotter
Anne*
Krullkopp
Anders*
Kula
Gudbrand*


Landen
Pippin (I) (av)
Larsdotter
Anna*
Anna*
Anna*
Annicka*
Börta*
Elin*
Ingierd*
Karin*
Karin*
Kirsti*
Siri*
Larsson
Amund*
Anders*
Christen*
Halfwård*
Hans*
Jon*
Jon*
Jörgen*
Lars*
Lars*
Lars*
Nils*
Olof*
Pehr*
Per*
Rasmus*
Rasmus*
Laurensdatter Aspenäsätten
Elin*
Lidhall
Hans Anders*
Hans* Gustaf
Lille
Balduin (V) Insulanus (av)
Lindskog
Joh.
Loftsson till Odda
Jon*
Lustig
Johan* (Jean)


Madsdotter
Börta*
Magnison
Abraham*
Magnusdotter
Barbara*
Ingeborg*
Maja*
NN
Tora*
Magnusdotter Lejon av Ulfåsa-ätten
Ingeborg*
Magnusson
Bengt*
Magnusson Ulvåsa-ätten
Gudmar
Maltesdotter
Anna*
Månsdotter
Lisken*
Månsson
Nils*
Marcusdotter
Gunilla*
Mårtensdotter
Maret*
NN
Mårtensson
Anders*
Halfwård*
Olof*
Matsson Lejonbjälke
Knut*
Matthisdotter
Anna*
Mattisdotter
Olough*


N
Kolbein*
Näresdotter
Gunilla*
Näresson
Arne*
Jon*
Olof d ä
Oluf*
Nilsdotter
Anna*
Börta*
Catharina*
Gunilla*
Ingierd*
Ingrid*
Ingrid*
Karin*
Kerstin*
Nilsdotter Natt och Dag
Sigrid*
Nilsson
Anders*
Anders* den yngre
Bengt*
Karl*
Lars*
Lars*
Näre*
Pehr*
Pehr*
Torkel*
Ulf*
NN
NAMNLÖS
Agnes*
Anders*
Anders*
Anna*
Anna*
Börje*
Börta*
Clemet*
Halvor*
Helga*
Helga*
Helge*
Lars*
Maret*
Maret*
Maret*
Maret*
Margareta*
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN*
NN*
NN*
Orm*
Pål*
Pehr*
Ragnhild
Siri*
Sven*
Tönnes*
Torbjörn*
Nyman
Elsa*


Öjarsson Bonde
Peter*
Olavsdatter
Elin*
Gudrun*
Olavsson-Fluga
Einar*
Ollesdotter
Ingeborg*
Olofsdotter
Anna*
Anna*
Anna*
Anna*
Anna*
Anna*
Barbro*
Bengta*
Börta*
Börta*
Börta*
Börta*
Börta*
Britta*
Cecilia*
Elin*
Elinne*
Gertrud*
Ingeborg*
Ingeborg*
Ingierd*
Ingrid*
Karin*
Kerstin*
Maret*
NN*
Petronella*
Olofsdotter Christensdotter?
Marta*
Olofsson
Anders*
Anders*
Anders*
Bård*
Bengt*
Björn*
Carl*
Eric*
Eric*
Erik*
Erik*
Erik*
Håkan*
Hans*
Hans*
Hans*
Jacob*
Jöns*
Lars*
Mårten*
Mattis*
Olof*
Olof*
Olof*
Stenar*
Tolle*
Torbjörn*
Torsten*
Olofsson-Wallander
Anders*
Olsdotter
Anna*
Anna-Maria*
Gunnel*
Kari*
Kerstin*
Maria*
Maria*
Olsson
Alf*
Anders*
Anders*
Anders*
Andreas*
Arfwid*
Bartel*
Björn*
Gustaf*
Hilma Gustava*
Krog*
Olof*
Olof*
Pehr
Per*
Petter*
Tore*
Torkel*
Olsson d ä
Jon*
Olsson-Lindorm
Hemming*
Olsson?
Tore*
Olufsdotter
Hälgia*
Olufsson
Eskil*
Lars*
Mårten*
Näre*
Ormsdotter
Eline*
Östensson-Milde
Halfdan*
Otterdahl
Johannes*
Nanna* (Johanna) Elisabeth
Sven*


Pålsdotter
Anna*
Pederson
Tord*
Pederson-Akershus
Nils*
Pedersson
Olof*
Pehrsdotter
Barbro*
Giärtrud*
Marta*
Rangela*
Pehrsson
Anders*
Hans*
Lars*
Persdotter
Anna*
Beata Johanna
Cathrina*
Helia*
Ingeborg*
Inger*
Johanna*
Sara*
Persson
Anders*
Johan*
Johannes*
Kättil*
Nils*
Nils*
Nils*
Olof*
Sven*
Petersdotter Bonde
Margareta*
Petersson Bonde
Tord*
Petersson till Finstad
Birger*
Pettersdotter
Andriette*


Ragnvaldsdotter
Ingrid*
Rasmusdotter
Anna* d ä
Elin*
Gertrud*
Gunnur*
Ingeborg
Maret*
Rasmusson
Anders*
Anders*
Hans*
Mads*
Mårten*
Rearsdotter
Ingeborg*
Rearsson
Anders*
Reersdotter
Berette*
Johanna*
Röriksdotter
Margareta*


Saulesson-Drotning
Jon*
Sigritesson Natt och Dag
Nils*
Sigtryggsdotter Boberg
Ulvhild
Sigurdsson
Halvdan*
Simonsdotter
Ellen*
Elsa*
Karin*
Simonsson
Anders*
Lars*
Sixtensson Sparre av Tofta
Abjörn
Skumpe
Ingeborg*
Stenarsdotter
Martha*
NN
Stenarsson
Anders*
Hans*
Stenberg
Sven*
Stenkilsson
Inge I d ä
Stensdotter Bielke
Katarina*
Stensson Natt och Dag
Erik*
Stollesson?
Reer*
Sunesdotter Folkunga-ätten
Benedikta
Sunesson Båt
Erengisle*
Svantepolksdotter
Ingeborg
Svarte
Halfdan*
Svensdotter
Agneta*
Anna*
Anna*
Börta*
Britta*
Elin*
Estrid*
Gunnill*
Inger*
Ingrid*
Kari*
Karin*
Karin*
Kerstin*
Margareta*
NN
Svensson
Anders*
Anders*
Anders*
Engebret*
Jacob*
Svensson-Skarin
Magnus*
Syr
Sigurd*


Tårbiörnsdotter
Börta*
Tårstensdotter
Anna*
Tollesson
Helge*
Jon*
Per*
Torgier*
Tönnesdotter
Lisbet*
Torbergsdatter till Giske
Tora*
Torbiörnsson
Bengt*
Olof*
Torbjörnsdotter
Margareta*
Torbjörnsson
Amund*
Anders*
Tordsson Bonde
Peter*
Torersdotter-Drotning
Katarina*
Toresdotter
Anna*
Maret*
Toresson
Anders*
Nils*
Olof*
Olof*
Peder*
Torgiersdotter
Barbro*
Torkelsdotter
Anna Christina*
Börta*
Johanna*
Kari*
NN
Torkelsson
Per*
Torsson
Olof*
Torstensdotter
Margareta*
Sigrid*
Torstensson
Anders*
Trätälja
Olof*
Troonsdotter
Gunilla*
Trulsdotter
Karin*
Trulsson
Lars*
Turesson Bielke till Kråkerum
Bengt*
Tveskägg
Sven*


Uddormsdotter Rakaredsätten
Gunhild*
Uddsdotter
Karin*
Ulfsdotter
Gro*
Ulfsson
Anders*
Filip*
Germund*
Måns*
Ulf*
Ulvsdotter Lejon
Margareta
Ulvsdotter Ulv
Ingeborg
Ulvsson Aspenäsätten
Laurens*


Veidekonge
Gudröd*
Vinconsson
Hans*


Wahlberg
Gabriel*
Johan* Jörgen
Jonas*
Sigrid*
Weise
Johan*
Werre
Arfwid*
Nils*
Wessex och Kent
Ethelwulf* (av)


Ylfva
Ingrid*
Yngvarsson
Anund (Bröt-Anund*)
Innehåll * Efternamn * Kontakt
Skapad 24 jul 1999 av Reunion från Leister Productions, Inc.