Stenar* Andersson
f.
d.
yrke.

Barn
Lars* Stenarsson
Marit* Stenarsdotter
NN Stenarsdotter

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt