Olav* Eriksson till Tronstad
( - 1491)

Tore*

Anders* Gudrun* Olavsdatter
f.
d.
yrke.
f.
d.
yrke.

Barn
Margaretha* Andersdotter
Anna* Andersdotter

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt