Näre* Jonsson
f.
d.
yrke. Bonde

Barn
Jon* Näresson
Anders* Näresson
Arne* Näresson
Oluf* Näresson
Tolle* Näresson
Elin* Näresdotter
Karin* Näresdotter

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt