Jöns* Andersson Marta* Hougesdotter
f.
d.
yrke.
f.
d.
yrke.

Barn
Elsa* Jönsdotter

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt