Torgier* Tollesson Anna* Olofsdotter
f.
d.
yrke.
f.
d.
yrke.

Barn
Barbro* Torgiersdotter

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt