Mattis* Olofsson Karin* Svensdotter
f.
d.
yrke.
f.
d.
yrke.

Barn
Olough* Mattisdotter

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt