Sigurd* Haraldsson-Rise
Halvdan* Sigurdsson
f.
d.
yrke.

Barn
Sigurd* Syr

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt