Gudbrand* Kula
f.
d.
yrke.

Barn
Asta* Gudbrandsdotter

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt