Halvdan* Sigurdsson
Gudbrand* KulaSigurd* Syr Asta* Gudbrandsdotter
f.
d.
yrke. Kung i Ringrike
f.
d.
yrke.
spouses: 1, 2

Barn
Harald* (III) Hårdråde

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt