Anders* Svensson
f.
d.
yrke. Lagrättsman

Barn
Karin* Andersdotter

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt