Magnus* BarfotTora* Magnusdotter
f.
d.
yrke.

Barn
Jon* Loftsson till Odda

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt