Jöns*
f.
d. Hoga Stala
yrke. Länsman

Barn
Anders* Jönsson

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt