Anders* Jönsson

Gunnel* Olsdotter


Olof* Andersson Kierstin*
f. Hoga Nedre Stala
d. Hoga Övre Stala
yrke.
f.
d. Hoga Övre Stala
yrke.

Barn
Bartel* Olsson

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt