Engebret* Svensson
Engebret* Engebretsson
f.
d. Totorp Myckleby
yrke.

Barn
Christopher* Engebretsson

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt