Jöns* Elisabet*
f.
d.
yrke.
f.
d.
yrke.

Barn
Sara* Jönsdotter

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt