Jon* Andersson Carin* Esbiörnsdotter
f.
d.
yrke. Åbo
f.
d.
yrke.

Barn
Anders* Jonsson

Innehåll * Index * Efternamn * Kontakt