Sida / Page 268 / 1417
Ek-Star

Ek-Star

Hemmahamn: Arendal
Flagg: Norge
IMO: 9164524
Signal: LAMT5
Byggd: 1999, Jiangnan Shipyard, Shanghai, Kina (H2238)

15 januari 2012