Sida / Page 267 / 1417
Ek-Sky

Ek-Sky

Hemmahamn: Arendal
Flagg: Norge
IMO: 9164512
Signal: LAMS5
Byggd: 1999, Jiangnan Shipyard, Shanghai, Kina (H2237)

29 maj 2014